Przy stałym rozkładzie nie trzeba grafiku

Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019 r., autor: Agata Barczewska
Harmonogramy czasu pracy nie są potrzebne m.in. przy sztywnym rozkładzie czasu pracy, w którym dni i godziny robocze są z góry wiadome i zasadniczo niezmienne. Taki rozkład występuje na ogół w tzw. podstawowym systemie czasu pracy, który polega na pracy przez 5 dni w tygodniu, przy zachowaniu 8-godzinnej normy dobowej i sobocie (najczęściej) wolnej z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Może też mieć miejsce przy zatrudnieniu pracownika niepełnoetatowego, w rozkładzie przewidującym takie same dni i godziny pracy. Taki grafik powinien być jednak z góry określony oraz wiadomy pracownikowi.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy