Premia na rozwój tylko dla jednego z małżonków

Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019 r., autor: Jolanta Białkowska
W przypadku gdy o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki jej przyznania, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego, czy posiadają wspólne, czy odrębne gospodarstwa. Brak rolniczych kwalifikacji zawodowych nie ma żadnego znaczenia dla przyznania premii. Tak jest w obecnym naborze wniosków dotyczącym premii na restrukturyzację gospodarstwa i tak samo było w poprzednich.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma