Przeprowadzenie szkolenia wstępnego i stanowiskowego nowo zatrudnionego pracownika

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019 r.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, natomiast częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracodawca ustala po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy