Odliczenie nadpłaty wynagrodzenia z następnej wypłaty

Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020 r., autor: Ewa Madejek
Niezawiniona przez pracodawcę nadpłata wynagrodzenia najczęściej jest skutkiem nieobecności pracownika w pracy spowodowanej chorobą. Ustawodawca przewidział taką sytuację i w związku z tym dopuścił możliwość odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia za pracę. Nie jest to jednak potrącenie z wynagrodzenia za pracę uregulowane w art. 87 § 1 K.p., tylko odliczenie, którego można dokonać w ściśle określonym terminie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy