Wystawianie faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r. w świetle interpretacji KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020 r.
Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT – w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki