Wykazywanie wielkości etatu i odprawy emerytalnej w świadectwie pracy

Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020 r., autor: Ewa Madejek
Rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem przez pracownika na emeryturę obliguje pracodawcę do sporządzenia świadectwa pracy. Należy w nim wykazać m.in. wymiar czasu pracy pracownika oraz jego zmiany w czasie zatrudnienia. Ponadto wykazuje się wypłatę odprawy emerytalnej jako świadczenia o charakterze jednorazowym.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy