Pomoc publiczna dla firm na ratowanie i restrukturyzację

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 r., autor: Jolanta Białkowska
Przedsiębiorcy będący w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą uzyskać ze środków budżetu państwa pomoc na ratowanie lub restrukturyzację. Pomoc państwa przyjmuje formę wsparcia finansowego w postaci pożyczek lub wejść kapitałowych oraz ulg w spłacie niektórych należności publicznoprawnych.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma