Okres przechowywania ewidencji czasu pracy kierowców

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021 r.
W przypadku kierowców nie znajdzie zastosowania ogólna reguła dotycząca przechowywania dokumentacji pracowniczej, wynikająca z Kodeksu pracy. Regulacje Kodeksu pracy stosuje się w stosunku do kierowców jedynie w zakresie, który jest nieuregulowany w ustawie. Dlatego nie ma podstaw prawnych do zastosowania w tym zakresie reguł kodeksowych. W przypadku kierowców nie ma więc znaczenia, czy został on zatrudniony przed 1 stycznia 2019 r., czy po 31 grudnia 2018 r. Dla tej grupy, obowiązuje jednolity okres przechowywania ewidencji czasu pracy, który zależy jedynie od formy zatrudnienia i wynosi odpowiednio 3 lata lub 2 lata.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy