Forma przechowywania jednostkowych dokumentów w aktach osobowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021 r.
Dokumentacja pracownicza podzielona jest według jej rodzaju. W aktach osobowych podział ten wyraża się poprzez wprowadzenie czterech części akt, wyodrębnionych tematycznie. Pozostała dokumentacja dzieli się na związaną z ewidencjonowaniem czasu pracy oraz na inne dokumenty. W związku z prowadzeniem wspomnianej dokumentacji pojawiało się niekiedy pytanie, czy można poszczególne części dokumentów prowadzić w różnych postaciach, np. część A akt osobowych przechowywać w wersji papierowej, a pozostałe części akt w postaci elektronicznej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy