Wymogi względem pracownika wyznaczonego do zadań z zakresu pierwszej pomocy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 01.09.2018 r.
Obowiązek wyznaczenia pracownika lub kilku pracowników, którzy będą odpowiedzialni za czynności udzielania pierwszej pomocy pracodawca może zrealizować poprzez wytypowanie konkretnej osoby lub osób spośród aktualnie zatrudnionych. Co ważne, osoby takie powinny zostać wskazane z imienia i nazwiska oraz muszą posiadać stosowne przeszkolenie (nie mogą być to osoby nieprzygotowane).
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy