Sporządzenie zbiorczej faktury korygującej w świetle VAT

Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019 r., autor: Aleksandra Węgielska
Przepisy ustawy o VAT umożliwiają wystawienie jednej faktury korygującej dla jednej lub większej ilości transakcji bądź też do wszystkich transakcji dla jednego odbiorcy. Zbiorcza faktura korygująca powinna zawierać wszystkie dane typowe dla zwykłej korekty.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki