Wpływ urlopu bezpłatnego na wymiar urlopu wypoczynkowego nabywanego w pierwszym roku pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019 r.
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (tzw. urlop cząstkowy), czyli stosownie do stażu – z 20 lub 26 dni. (…) Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Tego okresu nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy