Brak pełnomocnictwa to uchybienie formalne

Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatnik ma prawo ustanowić pełnomocnika na każdym etapie postępowania podatkowego. Organ podatkowy musi jednak o tym wiedzieć. Pełnomocnik powołany w związku z wniesieniem odwołania powinien przedłożyć pełnomocnictwo wraz z odwołaniem. W przeciwnym razie odwołanie traktuje się jako dotknięte brakiem formalnym. Nie może być mu nadany dalszy bieg – nie podlega rozpoznaniu.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki