Ulga termomodernizacyjna – moment poniesienia wydatku

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020 r.
Podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, lub opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy w 2019 r. ponieśli wydatki na przedsięwzięcia termomodernizacyjne (które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek), co do zasady mają prawo do ulgi termomodernizacyjnej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki