Wydanie paragonu fiskalnego kupującemu

Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020 r., autor: Aleksandra Węgielska
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych są, co do zasady, obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Sprzedaż w takich przypadkach dokumentują paragonem fiskalnym. W sytuacji gdy sprzedawca zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokumentem potwierdzającym fakt dokonania sprzedaży na rzecz osób prywatnych jest paragon fiskalny.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki