Przechowywanie indywidualnych rozkładów czasu pracy w dokumentacji pracowniczej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020 r.
Pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, ale także prowadzić i przechowywać niektórą dokumentację z tego zakresu, w postaci papierowej lub elektronicznej, jako składnik dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Sposób jej przechowywania ma przy tym gwarantować zachowanie poufności, integralności, kompletności oraz dostępności dokumentacji.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy