Świadczenia dla pracownika odbywającego podróż służbową

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019 r., autor: Agata Barczewska
Pracownik skierowany w podróż służbową wykonuje w jej trakcie określone zadanie służbowe. Podróż służbowa jest więc wyjazdem podejmowanym w interesie pracodawcy i jako taka nie powinna obciążać finansowo delegowanego pracownika. Z tytułu odbycia podróży służbowej ma on prawo do określonych świadczeń delegacyjnych, o ile poniósł wydatki związane z danym świadczeniem.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy