Po przywróceniu do pracy nie trzeba nowej umowy

Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 06.05.2019 r., autor: Agata Barczewska
Postępowanie przed sądem pracy może zakończyć się m.in. przywróceniem do pracy pracownika zwolnionego z naruszeniem przepisów. W przypadku gdy pracownik stawi się do zakładu z zamiarem kontynuowania zatrudnienia (musi to uczynić w ciągu 7 dni od uprawomocnienia wyroku), w dniu powrotu stosunek pracy ulega reaktywacji na dotychczasowych warunkach. W takiej sytuacji nie ma potrzeby podpisywania nowej umowy o pracę i ponownego zakładania akt osobowych. Nie trzeba również ponawiać szkolenia bhp czy kierować pracownika na badania wstępne, o ile pracownik powróci na swoje dotychczasowe stanowisko i warunki pracy na tym stanowisku nie ulegną zmianie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy