Duplikat faktury a prawo do odliczenia VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020 r.
Czynny podatnik VAT ma prawo odliczyć VAT do zakupu towarów/usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podatnik ma prawo odliczyć VAT w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał duplikat faktury lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, pod warunkiem związku zakupu z czynnościami opodatkowanymi VAT oraz jeżeli nie wystąpią przesłanki wykluczające to prawo.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki