Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018 r., autor: Ewa Madejek
Praca w nocy, ze względu na porę jej wykonywania, charakteryzuje się zwiększoną uciążliwością. Ustawodawca przewidział więc z tego tytułu dodatek do wynagrodzenia za każda godzinę takiej pracy. Podstawę do jego obliczenia stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę, choć przepisy zakładowe lub umowa o pracę mogą ustalać go na wyższym poziomie niż wynikający z przeliczeń dokonywanych przy uwzględnieniu płacy minimalnej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zarządca sukcesyjny poprowadzi firmę po śmierci pracodawcy

Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 08.11.2018 r., autor: Agata Barczewska
Jednym z trybów ustania stosunku pracy jest jego wygaśnięcie. Jest ono związane z wystąpieniem określonej przez prawo okoliczności, w tym ze śmiercią pracodawcy. Śmierć pracodawcy nie zawsze oznacza definitywne zakończenie zatrudnienia przez jego pracowników, firmę mogą bowiem przejąć spadkobiercy lub inni następcy prawni zmarłego. W okresie przypadającym między śmiercią pracodawcy a przejęciem zakładu przez następców, firmę będzie mógł poprowadzić zarządca sukcesyjny.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego po zastosowaniu obniżonych norm czasu pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018 r.
Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. W ściśle określonych sytuacjach normy te mogą zostać „wyłączone”. W razie obniżenia norm czasu pracy ze względu na niepełnosprawność pracownika zastosowanie ma art. 18 ustawy o rehabilitacji, zakazujący obniżania wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości oraz wprowadzający obowiązek podwyższenia stawek godzinowych.

(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Czy korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy wpływa na wymiar urlopu wychowawczego?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 01.10.2018 r.
Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. (…) Urlop wychowawczy może być bowiem udzielony na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wymiar czasu pracy w 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 r., autor: Ewa Madejek
Organizacją pracy w zakładzie zajmuje się pracodawca. Jego rolą jest odpowiednie zaplanowanie czasu pracy, w ramach prawidłowo ustalonego na dany okres rozliczeniowy wymiaru czasu pracy. Sposób obliczenia wymiaru czasu pracy wynika z przepisów Kodeksu pracy i jest jednakowy dla wszystkich systemów czasu pracy, z wyjątkiem ruchu ciągłego.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy